Usein kysyttyä

Miksi nuohous tulee tehdä?

Nuohous suoritetaan, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohouksen tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi

Lisäksi säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa paremmin ja puhtaammin.

Kuka nuohouksen saa suorittaa?

Lakisääteisen nuohouksen saa suorittaa vain nuohoojan ammattitukinnon suorittanut henkilö.

Mistä saan tietoa nuohoukseen liittyen?

Pelastuslaki:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta:  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539

Nuohousalan keskusliitto:  http://www.nuohoojat.fi/